کارگاه گرافیک

بررسی سبک و سیاق اثار رضا عابدینی

او که هم اکنون یکی از پر آوازه ترین و جنجال برانگیز ترین هنرمندان ایران است دوره راهنمایی را در تهران و تحت نظر استیدی همچون عباس معروفی گزرانده هم اکنون بیشتردر آتلیه شخصی اش متمرکز است.

 

 

آثار:

سبک کاری رضا عابدینی را بیشتر در پوستر هایش می توان یافت. هر کجا پوستری با رنگمایه های قهوه ای (تنالیته خاکی)) ببینیم که در آن سایه ای از انسان به همرام نوشتاری که درون آن قرار دارد نقش بسته ، بی اختیار و بدون نیاز به امضای طراح امواج عابدینسم صاطع میشود.

 

رنگ:

رضا عابدینی در قالب آثارش از خانواده رنگ های قهوه ای و کرمی بهره میبرد.وی با انجام این عمل این رنگ را تا جایی شخصی کرده که به این خانواده رنگی ، رنگ عابدینی نیز اطلاق می شود.

 

عنصر تصویری:

رضا عابدینی حتی المکان در پوستر هایش از هاله یا سایه ای از انسان استفاده می کند .

نگاهی گزرا به عادت کاری رضا عابدینی:

رنگ : در آثار رضا عابدینی رنگ مورد استفاده به قدری تکراری و فرسوده شده که گویی او قدرت ارائه ی اثری در خور را با رنگی دیگر ندارد و ذهن خویش را به شدت محدود به این رنگ ساخته است.

 

 

تایپ و ترکیب نوشتار:

از گرافیستی این چنین پر آوازه که مدعی پیگیری تاپیوگرافی ایرانی از بدو وجود آن است انتظار میرود که ضمن تغییر در چینش و ترکیب بندی نوشتار در پوستر هایش از فونتی شخصی استفاده نماید. با چنین تدبیری که رضا عابدینی در پیش گرفته است اگر همین انگشت شمار فونت خوب فارسی هم نبود که وی باید آثارش را به دستخط شخصی مزین مینمود.

 

 

اجرا:

عابدینی در اجرای عادت کاریش آنقدر تکرار مکررات کرده که با هر بار ارائه ی  اثری جدید گویی که بجز به رخ کشیدن تبهر در اجرا حرفی برای گفتن ندارد.

 

عنصر تصویری:

استفاده از نمادی انسان نما در آثار وی بقدری مکرر گشته که حتی یک عکس خانوادگی را هم از این منظر بتوان به آثار رضا عابدینی نسبت داد چه برسد به استفاده از این نماد در پوستر. این مسئله تا آنجا پیش رفته که ایشان در طراحی پوستر کنسرت موسیقی از شلوار نوازنده ها ایده میگیرد.

 

 

 

تک محصولی در آثار عابدینی:

سبک انتخابی رضا عابدینی به گونه ایست که این هنر مند را فقط در پوستر هایش می توان شناخت. در تمام آثاری که از رضا عابدینی دیده ایم فقط پوستر هایش داری همخوانی است و در هیچکدام دیگر از آثارشچنین اتحادی وجود ندارد. وقتی گرافیستی صاحب سبک است به این معناست که باید در تمام آثارش بتوان ردی از او یافت.

 

 

بارز ترین قابلیت:

در آثار رضا عابدینی خصوصیت بارزی که وی را هنرمندی بدون نیاز به کامپیوتر نشان دهد دیده نمی شود.مثلا اینکه از آثار او می توان فهمید که وی از این میزان طراحی حروف ، طراحی سیاه قلم ، نقاشی و یا حتی ایده پردازی فوق العاده بهره مند است.

 

 

هماهنگی سبک با هر نوع سفارش:

همانطور که برای همه روشن است از رضا عابدینی تنها معدود آثاری از نمایشگاه های شخصی یا موضوعاتی مرتبط که یا سفارش دهنده دست طراح را بسیار باز می گذارد و یا اصلا سفارش دهنده ای وجود ندارد در دسترس است. این می تواند بزرگترین لکه بر روی آثار عابدینی باشد چرا که هر دانشجوی ترم اولی نیز میتواند پوستری شخصی و بدون محدودیت های سفارش دهنده تولید کند.

 

 

مسلما همه ی انسانها با یکدیگر هم عقیده نیستند و در مطالبی که از نظر گذراندید نواقصی نیز وجود دارد و مخالفانی نیز دارد. اما با این بررسی به خوبی در یافتیم که آثار رضا عابدینی ذهن مخاطب را خسته کرده و نیاز به یک تغییر اساسی و اصولی دارد تا وی همچنان با لقب استادی یاد کنیم.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط امین بندرعباسی  |